De AFM

Door hans op 21/05/2013

De AFM, ofwel de Autoriteit Financiële Markten, is de Nederlandse toezichthouder op de financiële markten in Nederland. Deze organisatie bestaat sinds 1 maart 2002 en is gevestigd in Amsterdam.

De AFM houdt dus toezicht op de financiële markten in Nederland. Ze controleert of financiële ondernemingen zich aan de wetten en de regels houden. Voorbeelden van financiële ondernemingen zijn banken, verzekeraars, tussenpersonen of vermogensbeheerders.

Regels en wetten

De AFM let er dan ook op dat iedereen zich aan de wetten en de regels houdt die gelden voor financiële ondernemingen en consumenten. Daarnaast heeft de AFM nog een adviesfunctie. Het geeft het ministerie van Financiën adviezen over de wetten en de regels.

De drie gebieden

De AFM houdt toezicht op drie gebieden. Dit zijn:

  • Financiële dienstverleners
  • Kapitaalmarkten
  • Consumenten

Financiële dienstverleners
Het is verplicht dat financiële ondernemingen duidelijke informatie geven over de financiële producten, zoals het verstrekken van kredieten en diensten die ze de consumenten aanbieden. De AFM controleert of financiële ondernemingen dit ook daadwerkelijk doen. De dienstverleners hebben namelijk een zorgplicht. Dit houdt in dat ze moeten handelen in het belang van hun klanten.

Kapitaalmarkten
De AFM controleert ook of consumenten en bedrijven die actief zijn op de aandelenmarkt, zich aan de regels houden. Het is verplicht dat beursgenoteerde bedrijven koersgevoelige informatie op tijd naar buiten brengen. De AFM controleert of bedrijven dit ook daadwerkelijk doen, of ze misleidende informatie verstrekken of dat mensen handelen met voorkennis.

Ook consumenten
De AFM controleert alle partijen die actief zijn in de financiële markten. Dit kunnen dus ook consumenten zijn. Zo let de AFM erop dat als u aandelen koopt of verkoopt, u dit op een eerlijke manier doet. Het is bijvoorbeeld illegaal om met voorkennis te handelen. Dit houdt in dat u geen aandelen mag kopen over verkopen als u in het bezit bent van koersgevoelige, geheime, informatie.

Controles uitvoeren
De medewerkers van de AFM voeren regelmatig controles uit. Ze gaan dan op bezoek bij financiële ondernemingen. Tijdens een controle kijken ze dan of de onderneming de werkzaamheden volgens de wetten en de regels uitvoert.

Verder vraagt de AFM de financiële ondernemingen of ze zelf toezicht kunnen houden. Dit wordt ook wel zelftoezicht of zelfregulering genoemd.

Als de AFM van andere partijen hoort dat een onderneming zich niet aan de regels houdt, dan kan ze een extra controle uitvoeren of een onderzoek starten.

Vergunningen
Financiële ondernemingen die zich bezighouden met leningen, effecten of beleggingen hebben hier een vergunning van de AFM voor nodig. De AFM geeft deze vergunningen niet zomaar af. Hiervoor moet een financiële onderneming echt aan bepaalde eisen voldoen. Een onderneming die zijn diensten aanbiedt zonder vergunning gaat illegaal te werk. Geld lenen bij een financiële dienstverlener zonder vergunning brengt veel risico’s met zich mee.

(Voordat u geld leent bij een financiële dienstverlener kunt u controleren of deze in het bezit is van een vergunning. Dit kan via deze pagina.)

Vorige post:

Volgende post: