Disclaimer

Disclaimer voor veiligonlinegeldlenen.nl

Algemeen

Veilig Online Geld Lenen, hierna te noemen Veilig Online Geld Lenen, verleent u hierbij toegang tot veiligonlinegeldlenen.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Veilig Online Geld Lenen en derden zijn aangeleverd. Veilig Online Geld Lenen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Veilig Online Geld Lenen.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. Veilig Online Geld Lenen oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Veilig Online Geld Lenen zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Veilig Online Geld Lenen en haar gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Veilig Online Geld Lenen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen..