Geld lenen in België in 2014: kortere looptijd lening

Door hans op 18/07/2015

Belgen lenen korter. Dat is een van de conclusies van adviesbureau Immotheker uit hun jaarlijkse woontrendonderzoek. Ook het inbrengen van minder eigen geld bij het afsluiten van een lening, en het afsluiten van een lening op hogere leeftijd behoren tot de hypotheekmarkttrends van 2014.

Geld lenen in België

Wij worden door onze zuiderburen natuurlijk gezien als de zuinige Hollanders. Maar hoe zit dit eigenlijk met geld lenen? Lenen we dan ook verstandiger dan onze zuiderburen? Het aparte is dat dit niet het geval blijkt. Belgen lenen korter. En als je korter leent, betaal je uiteraard minder aan rente.
Minder lang geld lenen
Immotheker ondervroeg 4000 klanten en vergeleek de uitkomsten met voorgaande jaren. Hieruit bleek onder meer dat de looptijd van een hypothecaire lening korter geworden is. Liep de gemiddelde lening in 2013 nog 23 jaar, in 2014 was dit verminderd met een jaar. In vergelijking met 2007 is zelfs sprake van een vermindering van drie jaar.

Hypotheek lening afsluiten
Een opvallende uitkomst van het onderzoek was de afname van de eigen inbreng van mensen bij het kopen van een huis. Starters op de woningmarkt sloten in 2014 een hypotheek lening af met ongeveer 5% minder eigen geld. Voor doorstromers gold zelfs een daling van 10%. Wel steeg de gemiddelde aankoopprijs van een woning.

Lenen lage rente
Volgens Immotheker kan deze combinatie verklaard worden door de lage rente. Goedkoper lenen door de lage rente maakt dat mensen liever meer lenen. De lage stand van de rente had ook gevolgen voor het aflossen van de lopende lening. Het gemiddelde bedrag dat onze zuiderburen per maand aflosten in 2014 daalde onder de grens van €1000.

Lenen op hogere leeftijd
Tot slot meldde Immotheker dat een al langer aanhoudende trend doorzette: Belgen wachtten in 2014 gemiddeld weer een jaar langer met het kopen van een huis, en met het afsluiten van een hypothecaire lening. In 2013 deed men dat nog als gemiddeld 35-jarige, in 2014 lag de leeftijd op 36. Daarbij blijken zeven op de tien huizenkopers stellen, tegen drie op de tien alleenstaanden.

Vorige post:

Volgende post: