Geld Lenen Particulier

Door hans op 31/01/2012

Naast geld lenen bij een bank of kredietverstrekker, is het natuurlijk ook mogelijk om dit te doen bij een particulier. Het grote verschil tussen geld lenen van een financiële instelling of een particulier is de BKR-toetsing. Bij een erkende kredietverstrekker wordt deze wel uitgevoerd en bij een particulier niet.

Als je geld leent bij een bank of andere instelling, dan leen je geld tegen een vooraf afgesproken rente en aflossingsbedrag. Voordat je de lening kunt afsluiten, wordt er een BKR-toetsing uitgevoerd. Hiermee krijgt de kredietverstrekker inzicht in jouw financiële situatie. Als je nog openstaande schulden hebt, dan heb je vaak een negatieve BKR-codering. Dit betekent dat het haast onmogelijk is om een lening af te sluiten.

Deze negatieve codering blijft vijf jaar tot na het aflossen van je laatste schuld staan. De bank weet dan dat je een lening kunt betalen of dat het juist niet verstandig is om dit te doen.

Geld Lenen Zonder Een BKR-toetsing

Heb je een negatieve BKR-registratie, maar wil je toch geld lenen? Dan kun je op zoek gaan naar andere mogelijkheden. Zo kan je geld lenen bij een particulier. Dit kan een wildvreemde zijn, maar ook een vriend of familielid. Net als bij andere leningen, wordt er bij een particuliere lening ook een contract opgesteld. In dit contract staan de looptijd en de rente beschreven.

Het Risico Van Particulier Geld Lenen

In de meeste gevallen gaat geld lenen bij een particuliere kredietverstrekker goed. Toch kan het ook wel eens verkeerd uitpakken. Zo kan het voorkomen dat particulieren een lening verstrekken om zwart geld wit te wassen of om snel geld te kunnen verdienen. Er wordt dan vaak aan meerdere personen geld uitgeleend. Als je je niet aan de maandelijkse aflossingstermijn kan houden, dan kan er een lastige situatie ontstaan. Vooral als je geld leent bij een verkeerde instelling. Je kunt dan in een benarde situatie terechtkomen. Het is dus een aanrader om alleen geld te lenen van bekenden of familie.

 Geld Lenen van Familie of Vrienden

Geld lenen van familie of vrienden komt veel voor. Het gaan dan vaak om kleine geldbedragen. Als het om grote bedragen gaat, dan is het verstandig om afspraken vast te leggen in een contract. Voordat je geld leent van familie of vrienden is het een zaak dat je berekent of het binnen je budget past. Je moet je immers houden aan een maandelijkse betalingsverplichting. Als het je niet lukt om het geld terug te betalen, dan kunnen er conflicten ontstaan. Hiermee zet je je relaties op het spel. Om deze reden wordt het dan ook vaak afgeraden om grote bedragen te lenen van familie of van vrienden.

Vorige post:

Volgende post: