Geld uitlenen aan uw partner

Door hans op 08/09/2012

Vorig jaar, in 2012, heeft het hof in Arnhem een belangrijke uitspraak gedaan voor iedereen die getrouwd is op huwelijkse voorwaarden. In het kort samengevat zegt deze uitspraak dat het niet goed vastleggen van afspraken kan leiden tot geldverlies. Deze uitspraak is vooral van invloed voor personen die geld willen uitlenen aan hun partner.

Verjaring

Deze uitspraak werd gedaan bij een scheiding in 2008. Het ging hierbij om een stel dat in 1989 was getrouwd onder huwelijkse voorwaarden. Net voor de bruiloft had de vrouw een lening verstrekt aan haar toekomstige man. Dit was niet vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden. In 2008 liep het huwelijk ten einde. De vrouw wilde het geleende geldbedrag terug, maar de rechter gaf aan dat ze hier geen recht meer op had. Volgens de rechter was de vrouw te laat met het vorderen van de lening. Er werd hierbij verwezen naar 307 van boek 3 van het Burgerlijk wetboek. De verjaartermijn is vijf jaar en deze termijn ging in op het moment dat de vrouw het geld uitleende. De verjaartermijn was dus allang verlopen.

Verder is er in artikel 320 en artikel 321 van boek 3 van het Burgerlijk wetboek, ook nog een andere verjaring te vermelden. Deze verjaring luidt zes maanden na het ontbinden van het huwelijk. De vrouw had dan voor eind februari 2008 formeel aanspraak moeten doen op de lening. Dit had ze niet gedaan. Het hof in Arnhem concludeerde dat de vrouw te laat was. Ze kon het geleende geld dus niet meer terugvorderen.

Duidelijke afspraken maken

Deze uitspraak is niet alleen van toepassing op getrouwde stellen, maar geldt ook voor iedereen die geld leent aan familie of een samenwonende partner. Het is dus belangrijk om altijd alle afspraken duidelijk op papier te zetten. Hierdoor worden misverstanden voorkomen.

Vorige post:

Volgende post: