Toename mensen met betaalachterstand lening

Door hans op 03/08/2015

Het aantal mensen met een betalingsachterstand op een lening neemt nog steeds toe. Dit blijkt uit de BKR Kredietbarometer. 777.767 mensen hadden op 1 juli 2015 een betalingsachterstand op hun lening. Daarmee steeg het totaal aantal mensen met schulden met 7039 ten opzichte van 1 januari 2015.

Lening afbetalen
Al een aantal opeenvolgende jaren stijgt het aantal mensen dat achter loopt met het afbetalen van hun lening. De stijging was het grootst in 2013. In dat jaar liepen 31.435 mensen een achterstand op op het afbetalen van hun lening. In vergelijking met dat aantal kan de toename van 2015 met optimisme bezien worden. Ondanks de positieve noot wijst het BKR erop dat de schuldenproblematiek nog altijd toeneemt.

Problematiek andere schulden
De BKR Kredietbarometer omvat slechts een klein deel van alle schulden die mensen kunnen hebben. Zo registreert het BKR wel iedere lening en de betaalachterstand op een hypotheek van meer dan vier maanden. Maar er is geen overzicht van mensen die achter lopen met bijvoorbeeld het betalen van belasting of huur. Ook een studieschuld valt buiten de BKR registratie.

Lening afsluiten? Geldlenen kost geld
Voor iedere lening geldt: geldlenen kost geld. Laat het afsluiten van een lening dus altijd een weloverwogen keuze zijn. Vergelijk verschillende aanbieders en leningen met elkaar voordat u een lening afsluit. Bedenk en bereken ook altijd of u kunt voldoen aan de betalingsverplichtingen die horen bij geldlenen. Alleen zo kunt u verantwoord geldlenen!

Vorige post:

Volgende post: