Wat is het Nibud?

Door hans op 28/06/2013

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting, ofwel het Nibud, is een onafhankelijke Nederlandse stichting. Deze organisatie geeft informatie en advies over de financiën van huishoudens.

Het Nibud is het enige instituut in Nederland dat onafhankelijk advies geeft over de huishoudfinanciën. Het is een non-profitorganisatie en streeft dan ook geen winst na. Deze organisatie is opgericht in 1979. Vanwege de recessie die er toen heerste, was er een grote behoefte aan budgetvoorlichting.

Op deze pagina leest u meer over de ontstaansgeschiedenis van de stichting.

De doelgroepen

De grootste doelgroep van het Nibud zijn de consumenten, maar het instituut richt zich ook op professionals die bij de overheid of de financiële en maatschappelijke dienstverlening werken. Verder voert het Nibud ook onderzoek uit naar de geldzaken van consumenten.

Diverse activiteiten

De stichting voert diverse activiteiten uit, zoals:

  • Voorlichting geven aan jongeren
  • Ouders helpen bij de financiële opvoeding
  • Onderwijs ondersteunen met lespakketten
  • Voorlichting geven aan consumenten, via internet, brochures, boeken en software en via landelijke en regionale pers.
  • Professionals ondersteunen middels publicaties en software, opleidingen en advies op maat.
  • Bijzondere aandacht schenken aan kwetsbare groepen zoals ouderen, migranten en mensen op een langdurig minimum.

Gratis budgetadvies

Bij het grootste publiek staat het Nibud vooral bekend om de thema’s kleedgeld, kostgeld, zakgeld en alimentatie. Een ander item dat bij het Nibud centraal staat is budgetadvies en budgetteren. De basis van dit budgetadvies is het “Nibud Persoonlijk Budgetadvies”.

Met het Persoonlijk Budgetadvies krijgt u inzicht in uw inkomsten en uitgaven. Het is een compleet hulpmiddel welke u meer grip geeft op uw financiën en u helpt om uw geld bewust uit te geven.

(Wilt u ook meer inzicht krijgen in uw financiën? Dan kunt u hiervoor de gratis tool van het Nibud downloaden op deze pagina. Met deze tool krijgt u direct inzicht in de inkomsten en uitgaven.)

Onderzoek

Bij het Nibud wordt onderzoek gedaan naar de financiële situatie en het financiële gedrag van huishoudens. De medewerkers van het Nibud zijn echte experts op het gebied van micro-economie, fiscale wetgeving, financiële opvoeding, fiscale wetgeving en financieel gedrag van verschillende consumenten. Er wordt onderzoek uitgevoerd naar trends, ontwikkelingen en nieuwe inzichten in de huishoudfinanciën van consumenten. De doelgroepen waar het Nibud onderzoek naar doet zijn particuliere huishoudens, maar ook schoolverlaters, gehandicapten, minima, zieken, ouderen en zelfstandigen.

Een deel van de activiteiten van het Nibud wordt gefinancierd door de overheid en het bedrijfsleven. Het overige deel wordt betaald door de opbrengst van Nibudproducten- en diensten.

Vorige post:

Volgende post: